مرور برچسب

اسکناس‌های آلوده به کرونا

اسکناس‌های آلوده به کرونا تا چند ساعت احتمال انتقال ویروس دارند؟

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک بهترین راه جلوگیری از آلوده شده به ویروس کرونا است، گفت: اسکناس‌های آلوده به کرونا از 6 تا 12 ساعت احتمال انتقال این ویروس به افراد سالم را دارند. «مسعود مردانی» در…