مرور برچسب

اسکناس 10هزار تومانی

فیلم / ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌های 10 هزار تومانی جدید

نسل جدید اسکناس 10هزار تومانی با هدف افزایش امنیت و تسهیل مبادلات منتشر و به زودی توزیع خواهد شد. انتشار اسکناس 10 هزار تومانی جدید با بهره‌گیری از فناوری‌‌های نوین و پیچیده چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته است که امکان جعل را به میزان بسیار…