مرور برچسب

اصلاح قانون چک

رد پای کرونا در افزایش چک‌های برگشتی

شیوع کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیب زده، به طوری که صاحبان مشاغل مختلف در پاس کردن چک‌های خود دچار مشکل شده و شمار قابل توجهی از چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. آسیب بخش های مختلف اقتصادی و کسب و کارها از…