مرور برچسب

اصلاح کارمزدهای بانکی

نمایندگان مجلس بانک را با وزارت نفت اشتباه گرفته‌اند!

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید…

مقایسه کارمزد در بانک‌های ایران و دنیا

فرهاد اینالویی در خصوص  فلسه اخذ کارمزد گفت: هر سرویسی که در جایی ارایه می شود اگر به قیمت و با کیفیت مناسب ارایه نشود، قاعدتاً در درازمدت باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد، خدمات بانکی نیز از این قاعده مستنثنی نیست. کارشناس ارشد فناوری…

ارایه خدمات بهتر مبتنی بر فناوری، نیازمند اصلاح کارمزدهای بانکی است

اگر بانک ها درآمدهای غیرمشاع بیشتری داشته باشند هزینه پول در کشور کاهش می یابد و به طور مستقیم باعث کاهش تورم می شود، ضمن آنکه امکان ارائه خدمات بهتر و به روزتر به مشتریان با امکان سرمایه گذاری های بیشتر در این حوزه فراهم خواهد شد و…