مرور برچسب

اطلاعات تراکنش‌های بانکی

نحوه بررسی و رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های مشکوک بانکی مشخص شد

رئیس سازمان مالیاتی کشور، بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، نحوه بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور مشخص شد. بخشنامه نحوه بررسی و…