مرور برچسب

اعتبارات خرد

بانک‌ های ما به اندازه این بانک فقیران بنگلادش هم کارآیی ندارند؟

شبکه بانکی در کشور ما چه سهمی در این عملکرد نامطلوب داشته‌ است. شرایط «خاص» اقتصاد کشورمان و حاکمیت تورم دورقمی در چند دهه گذشته موجب شده «تجارت پول» رونق چشمگیری بیابد.