مرور برچسب

افزایش سرمایه وبصادر

اینفوگرافیک / چشم‌انداز افزایش سود «وبصادر» در سال ٩٨

به گزارش روابط ‌عمومی بانک صادرات ایران، افزایش سرمایه وبصادر از مبلغ ٥٧ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال به‌ بیش از ١٧٥ هزار و ٣٥٣ میلیارد ریال در سال ٩٧ زمینه از بین رفتن زیان شرکت را همراستا با برنامه‌های متنوع تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی و…