مرور برچسب

افزایش چک‌های برگشتی

رد پای کرونا در افزایش چک‌های برگشتی

شیوع کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیب زده، به طوری که صاحبان مشاغل مختلف در پاس کردن چک‌های خود دچار مشکل شده و شمار قابل توجهی از چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. آسیب بخش های مختلف اقتصادی و کسب و کارها از…

موج اصلی چک‌های برگشتی ناشی از شیوع کرونا در راه است

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به رشد چک‌های برگشتی ناشی از کرونا در سیستم بانکی کشور، گفت: به نظر می‌رسد موج‌ اصلی چک‌های برگشتی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد پدیدار خواهند شد. افزایش چک‌های برگشتی ناشی از شیوع کرونا «عباس علوی…