مرور برچسب

افزایش کارت بانکی بدون تراکنش

چند میلیون کارت بانکی بدون تراکنش داریم؟

بخش قابل توجهی از کارت‌های بانکی صادر شده، بدون استفاده مانده‌اند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که 228 میلیون و 476 هزار کارت بانکی صادر شده، مدت‌هاست که هیچ تراکنشی نداشته‌ و در کنج خانه‌ها و کیف پول‌ها رها شده‌اند. رشد بانکداری…