مرور برچسب

اقتصاد ارزهای دیجیتال

کاهش شدید جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2020

داده‌های چینالیسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های غیرقانونی از مجموع تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در سال 2020 به 34/ 0 درصد (معادل با 10 میلیارد دلار) کاهش یافته است که بسیار کمتر از رقم 1/ 2 درصدی (1/ 21 میلیارد دلار) در سال…