مرور برچسب

اقتصاد جهان

سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نصف شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امروز خجالت آور است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به چند سال قبل نصف شده است، البته ما خودمان را با جهان مقایسه نمی‌کنیم. اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست.