مرور برچسب

اقتصاد دیجیتال

آمادگی فن آوا برای همراهی دولت سیزدهم در توسعه اقتصاد دیجیتال

دکتر نائینی، مدیرعامل هلدینگ فن آوا در ابتدای مجمع عمومی فوق العاده گروه فن آوا که یکشنبه ۳۱ مرداد ماه برگزار شد با اشاره به مستقر شدن دولت سیزدهم گفت:با توجه استقرار دولت سیزدهم و ارائه برنامه های وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات،…