مرور برچسب

اقتصاد چین

ورود چین به عصر اقتصاد و ارز دیجیتال

اجرای برنامه‌های آزمایشی استفاده از ارز دیجیتال در نقاط مختلف چین حاکی از سرعت گرفتن ورود این کشور به عصر اقتصاد و ارزدیجیتال است.  چین بتازگی اعلام کرده است که دومین آزمون عمومی به‌کارگیری ارز دیجیتال را در قالب "پاکت‌های قرمز" که…