مرور برچسب

اقساط شرکت‌های دانش‌بنیان

بازپرداخت اقساط شرکت‌های دانش‌بنیان عقب افتاد

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: همه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند درخواست امهال سه ماهه بازپرداخت اقساط را به صندوق اعلام کنند. تعویق بازپرداخت اقساط شرکت‌های دانش‌‌بنیان  به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، نشست مجازی وزیر…