مرور برچسب

الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان

مشاغل از شهریور به استفاده از کارتخوان ملزم ‌شدند

پیش از این صاحبان مشاغل باید از ابتدای امسال ملزم به استفاده از کارتخوان می‌شدند اما از آنجا که در پی شیوع ویروس کرونا بسیاری از تکالیف مالیاتی به تعویق افتاد، این موضوع شامل حال این تکلیف مالیاتی هم شد و طبق اعلام رئیس سازمان مالیاتی الزام…

مالیات بانک‌ها را مجبور به تمکین سود سپرده 15 درصدی کرد

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات، سیستم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ سود 15 درصدی از سپرده‌ها کرد، گفت: اکنون که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و سازمان مالیاتی برنامه‌ای در…

کدام مشاغل امسال باید از صندوق فروش استفاده کنند؟

براساس فراخوان سازمان مالیاتی 15 گروه شغلی و حرفه باید از اول سال جاری از سامانه صندوق فروش متصل به شبکه پرداخت بانکی استفاده کنند و در غیر اینصورت از همه تسهیلات مالیاتی محروم و مشمول جریمه خواهند شد. شهریور ماه سال 98 سازمان امور مالیاتی…