مرور برچسب

الکترونیک کارت ارس

دعوت به همکاری الکترونیک کارت ارس در ۳ عنوان شغلی

«الکترونیک کارت ارس» به دنبال اشخاصی با انگیزه و پیگیر است که در عین این که با تیم همکاری می‌کنند، از شنیدن صدای مشتری و رفع و رجوع مشکلاتش لذت ببرند. ترجیحا صنعت پرداخت رو بشناسند، با Word و Excel آشنایی داشته باشند و بتوانند از کارهای…