مرور برچسب

امنیت تراکنش‌های اینترنتی

دریافت اطلاعات بیشتر کارت برای پرداخت به معنی امنیت بیشتر تراکنش نیست

دریافت اطلاعات زیاد کارت برای انجام یک تراکنش اینترنتی می‌­تواند به اندازه دریافت اطلاعات کم، زیان بار باشد. بسیاری از افراد فعال در تجارت الکترونیکی می‌گویند صفحه پرداخت مهم­ترین صفحه وب­سایت است چرا که این صفحه جاییست که بیشترین ترک…