مرور برچسب

امنیت دستگاه‌های کارتخوان

اینفوگرافیک / نکات امنیتی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان

رشد سریع و بسیار زیاد کلاهبرداری‌های مالی و سوءاستفاده کلاهبرداران از کمبود آگاهی مردم در استفاده ایمن و صحیح از کارت‌های بانکی به عنوان ابزار و هویت بانکی دارد؛ بر همین اساس ضروری است تا نکات امنیتی ساده اما مهمی از سوی شهروندان برای…