مرور برچسب

امینت پرداخت

تعادل بین امنیت و سهولت پرداخت با روش های جدید احراز هویت

امروزه یکی از مشکلاتی که پذیرندگان با آن روبرو هستند افزایش رها کردن سبد خرید توسط کاربر است و بیش از دو سوم خریدها قبل از پرداخت لغو می‌شوند. برخی از این خریدها به دلیل فرآیند طولانی یا پیچیده پرداخت تکمیل نمی‌شوند.