مرور برچسب

انتشار صورت‌های مالی

اینفوگرافیک / کدام بانک‌ها صورت‌های مالی سال 98 را منتشر نکرده‌اند؟

تاکنون 52 درصد بانک های کشور صورت های مالی حسابرسی شده سال 98 خود را منتشر کرده اند. 21 درصد بانک ها صورت های مالی حسابرسی نشده و مابقی بانک‌ها هم هیچ اطلاعاتی از صورت های مالی خود منتشر نکرده اند. براساس بخشنامه های بانک مرکزی، همه بانک…

اینفوگرافیک / کدام بانک‌ها از انتشار صورت‌های مالی سال 98 خودداری کردند؟

علی رغم بخشنامه های بانک مرکزی، تنها 28 درصد بانک های کشور (9 بانک) صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 98 خود را به موقع منتشر کرده اند. براساس بخشنامه های بانک مرکزی، همه بانک های کشور موظف هستند تا پایان تیرماه، صورت های مالی حسابرسی شده سال…