مرور برچسب

انتصاب در تجارت الکترونیک پارسیان

دو انتصاب جدید در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

دو معاون جدید شرکت تجارت الکترونیک پارسیان منصوب شدند. دکتر احمد جعفری، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) طی احکامی جداگانه مسعود عظیمی را به سمت معاونت توسعه کسب‌وکار و سعید شیخ را به سمت معاونت پشتیبانیکسب‌وکار منصوب نمود.…