مرور برچسب

انتقال تسهیلات زوجین

شرایط انتقال تسهیلات زوجین به خریدار انفرادی

تغییر قابل توجه سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن سبب شکل‌گیری تقاضای انتقال تسهیلات زوجین به خریداران انفرادی در بازار مسکن شده است. به گزارش روابط عمومی بانک مسکن دی ماه سال گذشته سقف تسهیلات…