مرور برچسب

انتقال وجه حساب به حساب

انتقال وجه خُرد حساب به حساب از طریق سامانه پل

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: سامانه «پل» خدمتی جدید در حوزه تراکنش‌های ریزمقدار است و بانک‌هایی که به این سیستم پیوسته‌اند، از طریق سه کانال می‌توانند این خدمت را ارائه کنند.