مرور برچسب

انجمن فین‌تک

صدور رای شورای رقابت علیه انحصار در بازار شرکت‌های پرداخت

مهدی فاطمیان، رئیس هئیت مدیره انجمن فین تک در توییتی اطلاع داد: پیرو شکایت انجمن فین‌تک از بانک مرکزی در شورای رقابت، این شورا رویه‌های ضد رقابتی و وجود انحصار در بازار پرداخت را احراز کرده و به رفع انحصار مجوز شرکت‌های پرداخت رای صادر کرد.