مرور برچسب

انجمن فین‌تک

دل پر درد دبیر انجمن فین‌تک ایران/ ایران در کدام موج فین‌تک قرار دارد؟

به گفته دبیر انجمن فین‎‌تک ایران در حال حاضر ما در خوشبینانه‌­ترین حالت در موج دوم فین‌تک قرار داریم و بانک­‌ها و بازیگران سنتی حوزه مالی به شدت در حال رقابت با فین­‌تک­ها هستند.