مرور برچسب

اهدای عضو پرسنل ایران کیش

بیش از 600 ایران کیشی داوطلب دریافت کارت اهدای عضو شده اند

بیش از 600 نفر از پرسنل ایران کیش درراستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، باهماهنگی روابط عمومی این شرکت با واحد مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان مسیح دانشوری، خواستار مشارکت در دریافت کارت اهدای عضو شده اند.