مرور برچسب

اوراق تبعی

بانک‌ها چگونه از بورس سود می‌برند؟

با وجود مانع شدن رئیس بانک مرکزی از افزایش نرخ سود بانکی و بین بانکی حال شاهد آن هستیم که کارشناسان می‌گویند تاسیس صندوق‌های جدید برای نهاد‌های مالی می‌تواند سبب افزایش نرخ سود بانکی شود.  با توجه به این مسئله که طی هفته‌های…