مرور برچسب

اپلکیشن بله

در جشنواره پاکت باز بله هدیه بدهید و بگیرید!

جشنوارۀ پاکت‌ باز بله از سی‌ام تیر تا هفتم مرداد ۱۴۰۰، در فاصلۀ اعیاد قربان تا غدیر، برگزار شد. در این جشنواره کاربران با استفاده از پاکت هدیۀ بله هم با هدیه دادن امتیاز گرفتند، هم با هدیه گرفتن!