مرور برچسب

اپلیکیشن‌های فین‎تکی

فرصت‎ و تهدید کرونا برای فین‌تک‌ها

در زمانی که اکثر بخش‌های اقتصاد جهان شرایط رکود را تجربه می‌کنند، جهش قابل‌توجه در دانلود اپلیکیشن فین‌تک‌ها، اخباری دلگرم‌کننده برای این صنعت است. علاوه بر این، آمار استفاده از برنامه‌های موبایلی حوزه بانکی و مالی در کشورهای آسیایی و…