مرور برچسب

اپلیکیشن‌ تلفن همراه

آیا دسترسی‌ اپلیکیشن‌ها به امکانات تلفن همراه خطرناک است؟

هر یک از اپلیکیشن‌هایی که نصب می‌کنیم برای کارآمدی و پاسخگویی نیاز به دسترسی به برخی از امکانات تلفن‌های همراه دارند، پیام‌ رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های ارائۀ خدمات هیچ‌کدام از این قاعده مستثنی نیستند.