معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

اپلیکیشن بانکینو بانک خاورمیانه

دریافت غیرحضوری خدمات بانک خاورمیانه از طریق اپلیکیشن بانکینو

بانکینو نام تجاری نئوبانک بانک خاورمیانه است. بانک خاورمیانه در شهریور 1399 ارائه خدمات بانکداری دیجیتال را به صورت غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن موبایل بانکینو آغاز کرده است. تغییرات سبک زندگی، فراگیر شدن فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره،…