معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

اپلیکیشن رفاه پرداخت

پرداخت با USSD از طریق اپلیکیشن رفاه پرداخت بانک رفاه

با استفاده از برنامه رفاه پرداخت می توان کلیه عملیات مربوط به پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی،خرید شارژ مستقیم تلفن همراه و استعلام و پرداخت بدهی همراه اول را به سهولت برروی تلفن همراه خود انجام داد.