مرور برچسب

اپلیکیشین اصکیف

پرداخت کرایه تاکسی در اصفهان بدون نیاز به پول نقد با اپلیکیشین «اصکیف»

شرکت به پرداخت ملت با همکاری شهرداری و شرکت تاکسیرانی اصفهان زیرساخت لازم را در جهت مبارزه هر چه بهتر با شیوع کرونا برای پرداخت کرایه تاکسی در اصفهان بدون نیاز به پول نقد بصورت رایگان برای شهروندان و رانندگان ایجاد کرد. به گزارش روابط…