مرور برچسب

ایران ارقام

ایران ارقام موفق به اخذ قرارداد پشتیبانی دستگاه‌ های Wincore شرکت نوین آرین شد

به نقل از علی نوروزی مدیر فروش و امور مشتریان ایران ارقام، این شرکت بنا بر توافقی که با شرکت پرداخت نوین آرین انجام داد و عطف به سوابق و حسن تعامل تجاری فی‌مایبن دو شرکت، موفق به اخذ پشتیبانی کلیه دستگاه‌های خودپرداز برند Wincor منصوب در…