مرور برچسب

باجه الکترونیک بانک صادرات

باجه الکترونیک شبانه روزی بانک صادرات چه خدماتی دارد؟

باجه الکترونیک شبانه روزی بانک صادرات مانند یک شعبه کوچک مجهز به دستگاههای خودپرداز- خوددریافت و کیوسک هستند. این باجه‌ها در حال گسترش و ارائه خدمات جدیدی مانند واریز مستقیم وجه به حساب (از طریق دستگاه خود دریافت)، خرید کارت هدیه با…