مرور برچسب

بازار نسل Z

فین‌تک‌ها چگونه نسل‌های جدید را درگیر می‌کنند؟

نسل هزاره و ژن Z، بخش بزرگی از مشتریان فین‌تکی هستند و این بازار هروز در حال رشد است. تامین نیاز این نسل، مهمترین موضوعی است که فین‌تک‌ها نگران آن هستند. به طور خاص، بازار نسل Z یک بازار با رشد ثابت را نشان می‌دهد. اگر فین‌تک‌ها در درک و…