مرور برچسب

بازگشایی بانک‌ها و ادارات

چرا اینقدر اصرار به بازگشایی سریع بانک‌ها و ادارات دارید؟

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به شیوع گسترده "ویروس کرونا" و افزایش تعداد مبتلایان و درگذشتگان در سراسر ایران هشدار داد و طی سخنانی از بازگشایی بانک‌ها و ادارات شدیداً انتقاد کرد و گفت: بیش از یکماه و نیم…