مرور برچسب

بازگشت ارز صادرکنندگان

بانک مرکزی در کشورهای واردکننده شماره حساب اعلام کند

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که صادرکنندگان در ماه‌های گذشته برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه بوده‌اند، پیشنهادهایی را به بانک مرکزی ارائه کرد. جابجایی پول و ارز برای ایرانی‌ها در بانک‌ها بین المللی…