مرور برچسب

بانكداری اينترنتی بانک ملت

راهنمای سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت ویژه اشخاص حقیقی صاحب کسب‌وکار

بانک ملت در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تسهیل استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی جهت "مشتریان حقیقی صاحب کسب‌وکار"  اقدام به راه‌اندازی سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی صاحب کسب‌وکار نموده‌ است. در سامانه مذکور علاوه…