معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

بانکداری اختصاصی بانک آینده

نوبت‌دهی به مشتریان بانکداری اختصاصی بانک آینده در صف جداگانه

بانک آینده به‌منظور ارزش‌آفرینی وگسترش خدمات قابل‌ارائه متناسب با نیازهای مشتریان بانکداری اختصاصی بانک، خدمت «نوبت‌دهی به مشتریان بانکداری اختصاصی در صف جداگانه» را در سطح کلیه شعب بانک راه‌اندازی نموده است. این خدمت به‌منظور امکان…