مرور برچسب

بانکداری باز در ایران

سه مانع عمده رشد بانکداری باز در ایران

مسعود خرقانی؛ بانکداری باز (Open Banking) یکی از گرایش‌های جدید بانکداری در جهان است که توجه بسیاری از بانک‌های بزرگ را به خود جلب کرده و در برخی از بانک‌های دنیا پیاده شده و رو به گسترش است. بانکداری باز می‌تواند پاسخگوی نیازهای معقول و…