مرور برچسب

بانکداری به عنوان خدمت

بانکداری به عنوان یک خدمت (BaaS): بانکی پشت یک بانک

مقاله‌ پیش رو در مورد چگونگی تحولات بانک‌ها و چالش‌های مرتبط با فناوری در سال گذشته  نگاشته شده است. بانک‌ها، به خصوص بانک‌های کوچک، موقعیت خوبی برای رشد در فضای «بانکداری به عنوان یک خدمت» دارند تا نه تنها بالاتر از بانک‌های نوین و چالش‌گر…