مرور برچسب

بانکداری دیجیتال در ایران

بانک دی برای حرکت به سمت بانکداری دیجیتال چه برنامه‌ای دارد؟

فرآیندهای بانکی ایران در بازه زمانی ده تا بیست سال گذشته به وسیله کامپیوتر به مرحله اجرا رسیده است. همین موضوع بستری برای ورود و ذخیره اطلاعات گردش‌های مالی مشتریان را فراهم کرده است. برای مثال هر مشتری به هنگام انتقال وجه، خرید شارژ، خرید…

لزوم پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال؛ 70 درصد بانکداری ایران دولتی یا اصل چهل و چهاری است

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر 70 درصد بانکداری کشور ما دولتی یا اصل چهل و چهاری است که باید این‌ها دیجیتالی شوند. در سال قبل معیارهای بانکداری دیجیتالی را ابلاغ کردیم. باید همه مشتریان پیشین و پسین بانکداری به محیط الکترونیکی برگردند.…