مرور برچسب

بانکداری سلف‌سرویس

استفاده از بانکداری غیرحضوری ترسناک نیست!

دانیال خدابخش، مدیرمسئول عصربانک؛ از اسفندماه سال 98 کرونا در سراسر ایران شیوع پیدا کرد و هم‌اکنون کشور و به طبع آن شبکه بانکی را درگیر خود کرده است. حالا در اوایل اردیبهشت ماه و بعد از گذشت دو ماه کامل از شیوع گسترده کرونا در ایران…