مرور برچسب

بانکداری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی

مزایا و چالش‌های بانکداری از طریق رسانه‌های اجتماعی

مسعود خرقانی؛ شرکت اکسنچر در گزارش خود در حوزه بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، نتایج و منافع ملموس بهره‌برداری از رسانه‌های اجتماعی برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی را به صورت زیر دسته‌بندی نموده است: دستیابی به رشد پویا از طریق افزایش فروش…