معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون

سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون چیست؟

بانک توسعه تعاون با ایجاد زیرساخت بانکداری مجازی، طیف وسیعی از خدمات امن بانکداری مدرن را در کانال ها و بسترهای مختلفی از جمله اینترنت بانک، همراه بانک و سامانه بانکداری مجازی در هر زمان و هر مکان در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.…

امکان ارائه خدمات جدید چک در سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون فراهم شد

زنجیره خدمات بانکداری مدرن بانک توسعه تعاون با فراهم آمدن امکان ثبت و تائید چک های صیادی در سامانه بانکداری مجازی تکمیل شد. با توجه به الزام بانک مرکزی در خصوص ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد از ابتدای سال 1400، بانک توسعه تعاون با…

رونمایی از سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون

سامانه های بانکداری مجازی، ثبت چک‌های صیادی و احکام قضایی بانک توسعه تعاون با حضور مدیر عامل این بانک رونمایی گردید. حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در مراسم رونمایی سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: فناوری…