جمعه، 15 اسفند 1399

برچسب: بانکداری مجازی پاسارگاد

بانکداری مجازی بانک ‌پاسارگاد

افزایش سقف انتقال وجه به سایر حساب‌ها از طریق بانکداری مجازی...

بانک‌پاسارگاد سقف پیش‌فرض برای انتقال وجه به سایر حساب‌ها و یا حواله بین بانکی را برای تمام کاربران اینترنت بانک با رمز ثابت و...

آخرین مطالب