مرور برچسب

بانکدای بدون شعبه

در سال 1400 بانک قرض الحسنه رسالت تنها بانک بدون شعبه کشور خواهد بود

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، محمدحسین­ حسین­ زاده افزود: برای دستیابی به این مهم بانکداری اجتماعی را عملیاتی کردیم و در حال حاضر مشتریان فردی یا گروهی تمام خدماتی بانکی خود را می ­توانند غیرحضوری دریافت کنند. وی با اشاره…