مرور برچسب

بانک‌های تجاری در بورس

چرا آمریکا جلوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس را گرفت؟ / احتمال تکرار تجربه بورس نیویورک در ایران

آمریکا بعد از سقوط سنگین شاخص بورس نیویورک در اوایل قرن بیستم، سرمایه گذاری بانک های تجاری در بورس را ممنوع کرد تا مجددا این اتفاق تکرار نشود و این ممنوعیت بعد از 9 دهه، همچنان پابرجاست. شاخص بورس در هفته های اخیر با…