مرور برچسب

بانک‌های خارجی

با کدام امتیاز سرمایه تاسیس بانک‌های خارجی 50 میلیون یورو است؟

با وجود کاهش سرمایه تاسیس بانک‌های خارجی به 50 میلیون یورو، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار آن را مطابق ارقام بین‌المللی ندانست و گفت: چه برتری وجود دارد که باید تا این حد سرمایه تاسیس اختلاف داشته باشد. در کنار برخی موانع از جمله…